Automatické zapínání světel - instalace.

(Twingo model 1997)


  Musím samozřejmě opět zmínit, že všechny tyto úpravy činíte na vlastní riziko. Pokud nejste dostatečně technicky zdatní, raději přenechte úpravu odborníkovi.

  Automatické zapínání světel, téma celkem čerstvé - patrně všichni víme o čem je řeč. Na trhu je již celkem hodně hotových zařízení různé kvality. Já jsem se jej rozhodl vyrobit sám, protože:
- není nadto vědět, co si montujete do vozu
- u hotových zařízení (se kterýma jsem se setkal) není možnost výměny relé v případě poruchy
- výstupní spínané okruhy jsem si přizpůsobil podle potřeby a taky s ohledem na jiné typy vozů, do kterých toto zařízení chystám zamontovat
- no a víceméně to byla taková výzva ;-)


  Nejdříve se podíváme na elektrickou instalaci ve Twingu, kam co připojit. Pokud si pořídíte automatické zapínání už hotové, může vám to pomoci v instalaci do vozu.  Pro nás jsou tedy důležité kontakty přívodu 12V (stálý proud i po vypnutí klíče), obrysových a potkávacích světel. Všechny typy automatického zapínání (se kterýma jsem měl tu čest) pracují na principu sepnutí kontaktů (přemostění) originálního spínače světel elektronickým prvkem.
Ze zapojení Twinga (a pravděpodobně i jiných typech Renaultu) vyplývá, že zařízení pro automatické spínání musí mít min. 2 oddělené okruhy. Tzn. 1xvstup a 2xvýstup.  


   Najít spínané kontakty není nic těžkého, po sundání plastového krytu pod volantem (tři šrouby) najdeme na levé straně (k levé páčce) konektor se čtyřmi dráty.

  Máme tedy spínaný okruh. Dalé musíme pro zařízení automatického spínání přivést kostru. Celkem jedno odkud. Já to řeším takto společně s centrálem:  Dále je třeba k zařízení (automatického zapínání světel - dále AZS) přivést napětí z kontrolky dobíjení v panelu kontrolek:  Někdy je třeba přivést k AZS i napětí z klíče (je tomu tak právě v mém případě). Pak stačí z rozvodu pojistek měřákem napětí zjistit, který drát je při zaplém klíči pod napětím a třeba jednoduše přikousnout na něj rychlospojku (na odpovídající průměr drátu!)

   Tyto informace by měly stačit k připojení různých druhů AZS. Jen ještě připomenu, až jej budete kupovat, požadujte spínání 2 nezávislých okruhů. Jeden je zpravidla určen pro větší zátěž a připojuje se k potkávacím světlům, druhý je pro menší zátěž a spíná obrysová světla. Pro Twingo je odběr obrysovek kolem 1A a potkávacích sv. asi 8 až 10A.

Návod na vlastní konstrukci aut. zapínání světelPoku máte zájem si zařízení sami vyrobit, čtěte dále.

Jak zapojení pracuje:
Zařízení AZS sepne parkovací a potkávací světla po nastartování motoru. Zařízení pozná nastartovaný motor, pokud není hlavním vypínačem zařízení AZS vypnuto. Řídící obvod je napájen z kostřeného kontaktu kontrolky dobíjení, která se po nastartování motoru (alternátor začne dobíjet) odpojí od kostry (přestane svítit) a tím na odpojeném konci kontrolky stoupne napětí na cca 12V-13,5V.
Obvod pro spínání relé je napájen po zapnutí klíče. (relé nebylo možné napájet z kontrolky dobíjení, protože jeho proudový odběr již mírně rozsvěcel samotnou kontrolku dobíjení)
Tedy jakmile alternátor začne dodávat napětí, začne automatické zapínání pracovat. Po uplynutí doby zpoždění dojde k sepnutí relé, které je připojeno ke spínačům světel. Relé drží v sepnutém stavu dokud nevypneme motor nebo pokud nepřivedeme napětí na rozpínací kontakt (při ručním sepnutí páčky světel) - tím se ukončí dodávka napětí k obvodu rele a kontakt rele odpadne.
Zde je blokové schéma zařízení:  A zde je schéma celého zařízení:  Popis zapojení:
Srdcem celého zapojení je integ. obvod typu 555 v Cmos provedení. Je to časovač s širokými možnostmi uplatnění. Tady jej máme jako monostabilní klopný obvod. Odpor R4 a kondenzátor C2 se starají o časovou prodlevu k překlopení do úrovně L na výstupu obvodu. Tím dojde k sepnutí diody optočlenu a k následnému otevření PNP tranzistoru T2 a sepnutí relé. Součástky R1,R2,R3,C1,T1 se starají o to, aby po připojení k napájecímu napětí přišel impuls na vstup časovače a tím začlo časování impulsu.

  Zde je plošný spoj (200DPI formát .tif)


  Zde je osazení plošného spoje:  Foto osazení:

   Kontrukce:
Celé zařízení jsem umístil do plastové krabičky odpovídajících rozměrů. Spínač jsem umístil pod dvojici orig. spínačů mlhovky

a odmrazovače zadního skla viz. foto. Spínač je červeně podsvícený (je z průhledného plastu) žárovka podsvícení spínače je připojena napětí z klíče. Spínač lze samozřejmě vyvést kdekoli. Do víčka krabičky AZS je také vyřezán otvor pro relé v podobě kostky - jak je vidět na fotkách.

To je připojeno na plošný spoj přes konektory (fastony), ty jsou do pl. spoje připájeny a zafixovány tavnou pistolí. V případě poruchy relé je zajištěna jeho dostupnost - jednoduchá výměna bez nutnosti zařízení rozebírat.

  Aby fungovalo vypnutí zařízení automatiky zapnutím světel originálním spínačem v páčce u volantu, musíme přerušit modrý drát obrysových světel a přiletovat zde diodu (např. 1N5407 3A).

  Z anody, kterou připojíme na vývod od orig. spínače (od konektoru) vyvedeme ještě jeden drát, který připojíme na kontakt kontroly zapnutí obrysovek (ZAP. OBRYS). Za diodu na katodu připojíme spínaný okruh obrysových světel. Pokud tedy podle dlokového schéma zapneme světla orig. páčkou, připojíme tím napětí na zařízení AZS a zablokujeme obvod pro sepnutí relé (pokud je seplé - rozpojí se).
Všechny vstupní a výstupní konektory jsou klasické fastony, v plošném spoji jsou samci, připojované samice jsou potažené a zatavené ve smršťovací bužírce. Pro vodiče připojované do instalace vozu jsou použity rychlospojky.


Návod vytvořil LuK - Opava